• 0 (530) 878 70 20
 • hnazli@cevikdijitaldonusum.com

Yeni dijital teknolojileri kullanarak nasıl para kazanacaksınız?

İnovasyon yapmak için tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanın. En başarılı inovasyon ve kreatif tasarım örneklerini görün. Tasarımlı düşünme ile rekabetçi yeni ürünler geliştirin. Yalın ve çevik süreçlerle maliyetleri düşürüp ürün geliştirmeyi hızlandırın. Dijital dönüşüm stratejilerine uygun ürün ve hizmetler tasarlayın. Çevik ürün ticarileştirme ile yatırım getirisini artırın. Ürün ve hizmetleri tüm yaşam döngüsünde en etkili şekilde yönetin. Hızlı prototip geliştirmede AR/VR teknolojisini ve 3D printerları kullanın. Sürdürülebilir iş geliştirme için ürün politikaları oluşturun. Tedarik zinciri, yan sanayi ve müşteri ekosistemini tasarlayın. Ürün geliştirme ve ticarileştirme atölyesine katılın. Öngörülü pazarlama değerlemesi yaparak ürün ticarileştirmede kullanın.

Program

 1. Gün
 • Tasarım odaklı düşünme ve çevik tasarım nedir?
 • Tasarımlı düşünme şirket yönetimi ve pazarlamada nasıl kullanılır?
 • Tasarımlı düşünme ile inovasyon nasıl yapılır?
 • Tasarımlı düşünme ile yeni ürün ve hizmetler nasıl geliştirilir?
 • Ürün ticarileştirme nasıl optimize edilir ve hızlandırılır?
 • Yazılım geliştirme projeleri nasıl hızlandırılır?

2. Gün

 • Hızlı prototip geliştirmede AR/VR ve 3D printerlar nasıl kullanılır?
 • Prototip geliştirme ve ürün ticarileştirme nasıl hizalanır?
 • Ürün geliştirme stratejileri nedir ve ürün geliştirme nasıl yönetilir?
 • Sürdürülebilir iş geliştirme için ürün politikası nasıl oluşturulur?
 • Tedarik zinciri, yan sanayi ve müşteri ekosistemi nasıl tasarlanır?
 • Öngörülü pazar değerlemesi nedir ve ürün ticarileştirmede nasıl kullanılır?
 • Ürün geliştirme ve ticarileştirme atölyesi

Kimler Katılmalı?

 • Ürün müdürleri, marka müdürleri ve ürün yaşam döngüsü müdürleri
 • Ürün tasarımcıları, Ar-Ge ve ürün mühendisleri
 • Pazarlama müdürleri ve takım liderleri
 • İş geliştirme müdürleri ve girişimciler
 • Yazılım geliştiriciler ve proje yönetmenleri

Kazanımlar

Bu eğitime katılanlar;

 • Tasarım odaklı düşünme ile rekabetçi yeni ürünler geliştirecek,
 • Yalın ve çevik süreçlerle maliyetleri düşürüp ürün geliştirmeyi hızlandıracak,
 • Hızlı prototip süreciyle ürün ticarileştirme ve üretime geçişi hızlandıracak,
 • Pazar araştırması ve değerlemesi ile satış odaklı ürün ticarileştirme yapacak,
 • Çevik ürün ticarileştirme ile rekabet gücünü artıracak,
 • Ürün ve hizmetleri tüm yaşam döngüsünde en etkili şekilde yönetecek,
 • Katma değerli ürün ve hizmetler satarak sürdürülebilir kârlılık sağlayacak,
 • Dijital dönüşüm stratejileriyle uyumlu ürün geliştirerek yatırım getirisini artıracaklar.

Süre

2 gün, 2 x 6 = 12 saat. İzle
Video Kozan Demircan TASARIM ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON linklenecek